Thủ tướng tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp ngày 29/4

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 2016 vào ngày 29/4 với chủ đề và cũng là thông điệp của Chính phủ: “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Qua hội nghị này, chính phủ muốn truyền thông điệp về tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nội dung là cùng doanh nghiệp đề ra các giải pháp xây dựng thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất. Đồng thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp theo lĩnh vực phụ trách, trên địa bàn, gửi Bộ KHĐTđể tổng hợp, đồng gửi Văn phòng Chính phủ.

VCCI được giao chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hiến kế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh và bình đẳng, nêu các kiến nghị của doanh nghiệp và của VCCI. Phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh soạn thảo cam kết về tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp trên địa bàn.

 Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ký cam kết với VCCI trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp trên địa bàn