Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

Sáng 29/9, Đại hội Đại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

350 đại biểu chính thức tiêu biểu cho trí tuệ, nguyện vọng, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết đại diện cho gần 66.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.

Báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Đồng Nai đã phấn đấu nỗ lực, vượt  qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh và đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện.

Việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng bước đầu đạt một số kết quả khá; nền kinh tế đã vượt qua khó khăn và phát triển theo đúng định hướng. Chỉ số GRDP tăng bình quân mỗi năm 12%, cao hơn so với mức tăng bình quân chung của cả nước và một số địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ ngành công nghiệp-xây dựng và phát triển mạnh các ngành dịch vụ; thu nhập bình quân theo đầu người/năm của tỉnh đến năm 2015 đạt gần 3.100 USD, tăng 2 lần so với năm 2010, vượt mục tiêu nghị quyết.

Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng, đầu tư cho nông thôn, hạ tầng đô thị đã mang lại hiệu quả đáng kể, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ảnh 1
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi đã được ngăn chặn và có bước phục hồi. Các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện một cách đồng bộ, tập trung đúng mức và đạt kết quả khá tích cực về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Sự nghiệp phát triển giáo dục-đào tạo, văn hóa, xã hội đạt được những kết quả tích cực…

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng và phát huy; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng được đổi mới thiết thực, hiệu  quả. Quốc phòng, an ninh được không ngừng được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối chiếu với các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX mà Đảng bộ tỉnh đề ra, có 33/40 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt; thực hiện đạt mục tiêu Đồng Nai cơ bản là tình công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ảnh 2
Lễ chào cờ tại Lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo chính trị cũng xác định rõ mục tiêu tổng quát của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 là tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng và phát triển con người toàn diện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Các chỉ tiêu chủ yếu được xác định là: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 5 năm 2015-2020 tăng bình quân từ 8-9%/năm. Trong đó công nghiệp-xây dựng tăng từ 8-9%/năm, dịch vụ tăng từ 12-13%/năm, nông-lâm-ngư nghiệp tăng từ 3-4%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 5.300-5.800 USD. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 9-11%/năm.

Tổng đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2015-2020 của Đồng Nai đạt từ 400-420 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2020 toàn tỉnh có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 80% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 1% (theo chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020). Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến năm 2020 đạt 65%...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ảnh 3
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các lĩnh vực đột phá chiến lược cũng được tỉnh xác định trong 5 năm tới là tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hiệu quả cho các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trong đó có ưu tiên đầu tư, nâng cấp các công trình nước sạch phục vụ dân sinh và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các nghành nghề chủ lực, mũi nhọn của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo VGP