Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT về Chính phủ điện tử

VietTimes -- Ngày 23/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã ký ban hành Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT trong đó nêu rõ Kế hoạch hành động của Ủy ban trong năm 2020.

Chính phủ điện tử đảm bảo sự liên lạc tốt hơn giữa chính phủ và công dân

Chính phủ điện tử đảm bảo sự liên lạc tốt hơn giữa chính phủ và công dân

Theo kế hoạch được nêu trong Quyết định, đối với công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ cho ý kiến đối với Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương cũng như Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử của Bộ TT&TT; dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bộ Công an và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 của Bộ TT&TT.

Đối với việc xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp, Ủy ban sẽ cho ý kiến đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, dân cư, dự án đầu tư, an sinh xã hội …do Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai.

Điểm đáng chú ý, năm 2020, Ủy ban quốc gia chính phủ điện tử sẽ thực hiện việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ quá hạn theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Theo đó Ủy ban sẽ thành lập các đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại một số Bộ, ngành và địa phương như: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, An Giang, Quảng Bình, Tuyên Quang và Thái Nguyên. 

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm