Khơi thông “cơ chế rác”

Khơi thông “cơ chế rác”

VietTimes -- Nhựa, phát kiến vĩ đại đang để lại loài rác khó tiêu hủy tác hại lớn cho môi trường, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững. Dù phong trào “chiến đấu” với rác thải nhựa đang được cộng đồng thực thi, song hiệu quả của nó chưa thấy sáng sủa, vì chưa có cơ chế phối hợp đồng bộ giữa 3 khâu: Phân loại, thu gom và xử lý.