Thủ tướng: 5 năm tới cần huy động khoảng 39,5 tỷ USD vốn ODA

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020. Theo đó, nhu cầu huy động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016-2020 vào khoảng 39,5 tỷ USD

Thủ tướng: 5 năm tới cần huy động khoảng 39,5 tỷ USD vốn ODA

Theo đánh giá của Chính phủ, Việt Nam đã trở thành quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Vì vậy, chính sách viện trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi với Việt Nam trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể là sẽ chuyển từ quan hệ viện trợ phát triển sang quan hệ đối tác.

Đề án ODA 2016-2020 được xây dựng là để định hướng chính sách, đề ra những giải pháp đảm bảo huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Hiện, số vốn ODA và vốn vay ưu đãi chưa giải ngân của các chương trình, dự án đã ký kết chuyển tiếp từ thời kỳ 2011-2015 sang thời kỳ 2016-2020 còn khá lớn. Lên tới khoảng gần 22 tỷ USD.  

Do vậy, một nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020 là tập trung cao độ để hoàn thành các chương trình, dự án này theo đúng tiến độ và thời hạn cam kết với nhà tài trợ.

Mặt khác,  báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, nhu cầu huy động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016-2020 rất lớn, lên tới khoảng 39,5 tỷ USD. Tập trung vào lĩnh vực giao thông vận tải, phát triển đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ.

Căn cứ vào tiến độ thực hiện các chương trình và dự án đã ký kết, tổng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi dự kiến giải ngân thời kỳ 2016-2020 sẽ vào khoảng 25-30 tỷ USD, với bình quân hàng năm đạt 5-6 tỷ USD, chiếm khoảng 55- 66% vốn đầu tư huy động từ bên ngoài.