Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải: Nếu chưa triển khai hỗ trợ đầu thu xong sẽ chưa thể tắt sóng

Ngày 11/6/2019, Phát biêu chỉ đạo tại cuộc họp của Tiểu ban Giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải chỉ đạo: Nếu chưa triển khai hỗ trợ đầu thu xong, sẽ chưa thể tắt sóng.

Bộ TT&TT đang triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình cho các hộ nghèo, cận nghèo tại 12 tỉnh

Bộ TT&TT đang triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình cho các hộ nghèo, cận nghèo tại 12 tỉnh

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Namsẽ lần lượt tắt sóng của từng tỉnh thành cụ thể như sau: 12 tỉnh Nhóm III gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát sóng chính từ 24 giờ ngày 30/6/2019. Đối với 9 tỉnh Nhóm II gồm: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa sẽ ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát lại tại từ 24 giờ ngày 30/9/2019. Và 12 tỉnh Nhóm III gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận sẽ ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát lại tại từ 24 giờ ngày 31/12/2019.

Như vậy theo kế hoạch tới 30/6/2019 sẽ tắt sóng truyền hình analog các trạm phát sóng chính tại 12 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận. Cho đến thời điểm này, về phủ sóng truyền hình số mặt đất (DVB-T2) và truyền tải kênh thiết yếu tại 12 tỉnh Nhóm III, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phủ sóng DVB-T2 cho 12 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận, truyền tải các kênh chương trình VTV1 đến VTV9 (gồm 5 kênh HD và 4 kênh SD) và 12 kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của 12 tỉnh nêu trên. Vùng phủ sóng đã đáp ứng được nhu cầu thu xem truyền hình số của người dân.

Theo tiến độ triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số DVB-T2 tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, dự kiến hoàn thành việc cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tại hộ gia đình tối thiểu 70% khối lượng trước ngày 1/7/2019; hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng trước ngày 16/7/2019. Riêng tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, dự kiến hoàn thành 50% khối lượng hợp đồng vào ngày 30/6/2019; hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng trước ngày 16/7/2019.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đề nghị các đơn vị truyền dẫn phát sóng cần quan tâm đầu tư để mở rộng vùng phủ sóng DVB-T2 tại các tỉnh thuộc Nhóm IV đúng với thời hạn của Đề án đặt ra, nhất là hai doanh nghiệp DTV và SDTV cần tăng cường đầu tư sớm mở rộng vùng phủ sóng số. Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh tới công tác triển khai hỗ trợ đầu thu cho các hộ nghèo, cận nghèo, Thứ trưởng yêu cầu nếu chưa triển khai hỗ trợ đầu thu xong, sẽ chưa thể tắt sóng.