Thử nghiệm tuyến ĐSĐT Cát Linh-Hà Đông vào ngày 30/9/2017

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu sớm đưa hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-ga Hà Nội vào hoạt động.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 90% xây lắp.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 90% xây lắp.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc về tình hình triển khai hai dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Trên địa bàn Hà Nội, hiện đang thi công Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2A, đoạn Cát Linh-Hà Đông; Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 3, đoạn Nhổn-ga Hà Nội.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2A, đoạn Cát Linh-Hà Đông đã hoàn thành 90% khối lượng xây lắp. Trong đó, phần hạ tầng chạy tàu cơ bản hoàn thành, 100% công tác đúc và lao lắp dầm cầu. Công tác mua sắm thiết bị, đào tạo và chuyển giao công nghệ, công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường, công tác giải ngân,... được bảo đảm đúng kế hoạch.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 3, đoạn Nhổn-ga Hà Nội đây là dự án đường sắt đô thị thí điểm với 4km đường ngầm, gặp nhiều khó khăn trong ccs công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tư vấn, bố trí vốn đối ứng, giải ngân vốn ODA,...đến nay đã hoàn thành khoảng 30% khối lượng xây lắp.

Tuy nhiên, tiến độ cả 2 tuyến đều chậm so với yêu cầu đề ra ảnh hướng đến việc giảm ùn tắ giao thông Thủ đô Hà Nội.

Để bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ triển khai dự án, sớm đưa hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-ga Hà Nội vào hoạt động, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ.

Đối với đoạn Cát Linh-Hà Đông, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; bảo đảm: phần xây lắp, trang trí kiến trúc khu Depot hoàn thành trước ngày 31/3/2017; phần lắp đặt thiết bị hoàn thành trước ngày 31/7/2017; đóng điện toàn tuyến trước ngày 1/9/2017; vận hành thử nghiệm toàn tuyến Cát Linh-Hà Đông theo đúng kế hoạch vào ngày 30/9/2017.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tuyển chọn tư vấn nước ngoài độc lập, có đủ năng lực đánh giá an toàn hệ thống trước và trong quá trình vận hành chạy thử. Thực hiện tổng kiểm tra toàn bộ công trình trước khi chạy thử để bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Còn đối với đoạn Nhổn-ga Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu...

Đặc biệt, đối với 4km đường ngầm, cần tập trung giải quyết triệt để các vướng mắc để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại 4 ga ngầm; chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn và tiến độ theo đúng kế hoạch.

Về bảo đảm chất lượng công trình, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức dự toán xây dựng phù hợp với tính chất đặc thù của các dự án đường sắt đô thị. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra chất lượng và công tác quản lý chất lượng, đảm bảo công trình được thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế; thực hiện nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư, các nhà thầu theo đúng quy định pháp luật.