Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 15,8%

VietTimes -- Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện trong tháng 2 ước đạt 79.400 tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 185.800 tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 60.280 tỷ đồng, bằng 62,2% số thu tháng 1; lũy kế thu 2 tháng đạt 157.100 tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, một số khoản thu quan trọng đạt khá so dự toán, như: Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,9% dự toán năm, tăng 2,3%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 18,2% dự toán năm, tăng 5,1%...

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp, như: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 11,5% dự toán năm; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 14,4% dự toán năm; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản tại xã đạt 11,1% dự toán năm; thu khác ngân sách đạt 10% dự toán năm. 

Xét theo địa phương, ước tính cả nước có 35/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 17%), trong đó 27 địa phương thu đạt trên 18% dự toán năm; 47/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 16 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu dầu thô thực hiện tháng 2 ước đạt 3.900 tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng ước đạt 6.600 tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán năm, tăng 8,9%.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 20.500 tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện thu tháng trước; lũy kế thu 2 tháng đạt 41.000 tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán năm, tăng 22,1%.

Về chi ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi tháng 2 ước đạt 82.500 tỷ đồng; lũy kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 175.800 tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán năm, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016. 

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm được bảo đảm theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội. Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ), tiến độ giải ngân đạt thấp do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chậm triển khai phân bổ dự toán chi đầu tư công năm 2017. Đến nay mới có 32/45 bộ, cơ quan Trung ương và 56/63 địa phương triển khai phân bổ vốn đầu tư đến từng dự án.