Các tùy chọn sau sẽ giúp bạn có thể điều chỉnh chữ hiển thị trên màn hình smartphone hay tablet Android lớn và dễ đọc hơn, áp dụng cho cả phiên bản KitKat lẫn Lollipop.

Thiết lập để chữ dễ đọc hơn trên thiết bị Android

Các tùy chọn sau sẽ giúp bạn có thể điều chỉnh chữ hiển thị trên màn hình smartphone hay tablet Android lớn và dễ đọc hơn, áp dụng cho cả phiên bản KitKat lẫn Lollipop.
Thiết lập để chữ dễ đọc hơn trên thiết bị Android

Mặc dù có thể dùng thao tác ngón tay phóng lớn để đọc nội dung trên các trang màn hình rõ ràng hơn, nhưng dường như bạn chỉ có thể thực hiện thủ thuật này khi đang duyệt web hay đọc ebook trên thiết bịAndroid.

Trong khi đó, các thiết lập sau đây sẽ giúp bạn tùy biến tất cả chữ hiển thị trên thiết bị có kích cỡ lớn hơn và dễ đọc hơn, từ những ký tự hiển thị trong thông báo hệ thống cho đến tên của các biểu tượng trên màn hình Home Screen.

thủ thuật Android; thủ thuật smartphonel thủ thuật máy tính

Trước hết, hãy vào mục thiết lập Settings và chọn Accessibility.

Khi cuộn xuống phía dưới cùng của danh sách, bạn sẽ thấy 3 thiết lập giúp tùy chỉnh cải thiện việc hiển thị chữ trong hệ thống.