Thanh tra 12 công ty tài chính trên địa bàn TP.HCM

Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước TP.HCM, cho biết cơ quan này đang thanh tra hoạt động của 12 công ty tài chính trên địa bàn TP.HCM.

Thanh tra 12 công ty tài chính trên địa bàn TP.HCM

“Việc thanh tra một phần dựa trên các đơn phản ảnh của những người vay tiền, mặt khác đó cũng là hoạt động thường xuyên của NH Nhà nước. 

Qua thanh tra, NH Nhà nước TP sẽ căn cứ thực tế và đề xuất với NH Nhà nước một số giải pháp để quản lý hoạt động của công ty tài chính tốt hơn” - ông Minh cho biết.

Cũng theo ông Minh, trong vòng ba năm qua cho vay tiêu dùng trên địa bàn đã tăng ba lần và chiếm 6,8% tổng dư nợ, tương đương 80.000 tỉ đồng và gấp đôi dư nợ tại một số TP lớn như Đà Nẵng, Cần Thơ.

Hiện lãi suất cho vay tiêu dùng tại các công ty tài chính dao động 39 - 49 %/năm, cao gấp nhiều lần so với mức mà các NH đang cho vay là 9 - 11%/năm. Nợ xấu cho vay tiêu dùng hiện ở mức 5,1 %/năm. Ông Minh cho biết NH Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo về hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động này.

Theo Tuổi trẻ