Thanh Hóa nhận dư 3721 cán bộ y tế, TP.HCM bức xúc vì không được thêm 3.590 công chức

VietTimes -- UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi  Bộ Nội vụ, trong đó có đề nghị Bộ kiến nghị với Chính phủ xác định đúng số công chức mà thành phố đang cần là 11.903 người. Trước đó, thành phố nhiều năm xin chỉ tiêu công chức nhưng chưa được đáp ứng

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo công văn của UBND TP.HCM, thành phố hiện có khoảng 10 triệu dân, là đô thị đặc biệt, là trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng cả nước….Do vậy, thành phố cần có bộ máy nhân sự đáp ứng đủ các yêu cầu quản lý.

Tuy nhiên, từ năm 2006 đến năm 2016, Bộ Nội vụ luôn giao thiếu chỉ tiêu công chức thành phố cần có. Cụ thể, năm 2006, Bộ Nội vụ giao cho TP.HCM là 6.627 chỉ tiêu, nhưng thực tế UBND TP khi đó đã có có 7.276 biên chế và vẫn đang thiếu.

Năm 2016, Bộ Nội vụ chỉ giao biên chế cho thành phố là 8.313 người, trong khi đó UBND TP đã trình HĐND duyệt là 11.903 biên chế. Như vậy, biên chế của thành phố đã vượt chỉ tiêu của Bộ Nội vụ tới 3.590 người. Và điều này làm UBND TP. HCM rất không hài lòng.

“Hằng năm, TP.HCM có giải trình số chênh lệch và kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh tăng theo số đang sử dụng nhưng không được chấp thuận. Nếu thực hiện theo số biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2016 là 8.313 thì số biên chế công chức sẽ giảm 3.590 biên chế, đồng nghĩa với việc giảm 3.590 con người” - báo cáo của UBND TP nêu.

Do vậy, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, kiến nghị với Chính phủ xác định đúng số biên chế công chức mà TP.HCM đang cần là 11.903 biên chế.

Trước đó, báo chí nêu việc Sở Y tế Thanh Hóa đã nhận trái quy định tới 3721 cán bộ Y tế suốt nhiều năm nhưng cả UBND tỉnh và Bộ Nội vụ không phát hiện, không ý kiến. Trong khi TP.HCM muốn có thêm nhân lực để quản lý tốt hơn thì lại không đươc đáp ứng.

Có thể bạn quan tâm