Tàu ngầm diesel - điện Improved Kilo 636.1

Lớp Kilo là tên định danh của NATO chỉ  tàu ngầm quân sự diesel-điện được chế tạo tại Nga. Tên gọi chính thức của Nga đặt của lớp tàu ngầm này là Project 636 (Phiên bản xuất khẩu). Nguyên mẫu tàu ngầm này được gọi Dự án 877 Varshavyanka.

Tàu ngầm Kilo lớp 636.1 HQ 183 Tp- Hồ Chí Minh

Tàu ngầm Kilo lớp 636.1 HQ 183 Tp- Hồ Chí Minh