Tập đoàn FLC phát hành thêm 44,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

VietTimes -- HĐQT CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) vừa công bố Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016. Theo đó, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức dưới hình thức “bằng tiền và bằng cổ phiếu”.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch tập đoàn FLC (Nguồn: FLC)

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch tập đoàn FLC (Nguồn: FLC)

Trong công bố thông tin kèm theo, FLC cho biết dự kiến phát hành 44.662.712 cổ phần, tương đương với 7% lượng cổ phiếu đang lưu hành, để trả cổ tức. Nguồn vốn được lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/01/2018.

Được biết, tổng nguồn vốn của FLC tại thời điểm 31/12/2016 là 17.908 tỷ đồng (căn cứ theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016), trong đó, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 1.837 tỷ đồng.

Ngoài việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu như trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC còn chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 3%/cổ phần.

Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức năm 2016 lên tới 10% và được FLC đánh giá là mức trả cổ tức cao so với mặt bằng chung về mức chi trả cổ tức cùng năm của các công ty trong lĩnh vực bất động sản.

Gần đây, cổ phiếu FLC cũng thu hút được nhiều sự chú ý của nhà đầu tư với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch tập đoàn FLC). Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết bị phạt tiền phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Nguyên nhân là do ông Quyết đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc bán 57.000.000 cổ phiếu FLC (tương đương với 8,93% vốn điều lệ FLC) từ ngày 20/10/2017 đến ngày 24/10/2017.

Cũng trong khoảng thời gian trên, ông Quyết đã đăng ký mua vào 37 triệu cổ phần FLC để nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,32% lên 30,12%, thời gian giao dịch từ ngày 20/11/2017 đến 19/12/2017. Đến ngày 12/11/2017, ông Trịnh Văn Quyết cũng có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đăng ký mua tiếp 20 triệu cổ phiếu FLC, sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN ngày 10/11/2017.

Cho rằng mức xử phạt là “quá nhẹ”, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có công văn gửi Bộ Tài chính nhằm làm rõ quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ AOS (AOS), được cho là có liên quan đến em gái ông Trịnh Văn Quyết, cũng đã thông báo kế hoạch mua vào 40 triệu cổ phiếu FLC.