"Tăng trưởng tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015"

VietTimes -- Cơ cấu tín dụng được NHNN đánh giá theo hướng tích cực, mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản chậm lại.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ tại buổi Họp báo với chủ đề "Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017", đại diện NHNN cho biết, đến 30/11/2016, tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,46%. VAMC đã thực hiện mua 839 khoản nợ, với tổng dư nợ gốc là 23.283 tỷ đồng, giá mua nợ là 22.483 tỷ đồng.

Hoạt động của các TCTD có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng trên nhiều mặt về quy mô vốn huy động, tài sản, dư nợ tín dụng cho nền kinh tế, an toàn, ổn định của hệ thống các TCTD được duy trì bền vững, năng lực tài chính của TCTD tiếp tục được cải thiện”, cơ quan này đánh giá.

Tính đến 29/12/16, tăng trưởng tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015. Cơ cấu tín dụng được NHNN đánh giá theo hướng tích cực, mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản chậm lại.

Tổng phương tiện thanh toán tăng 17,88%, huy động vốn tăng 18,38% so với cuối năm 2015. Lạm pháp cơ bản được kiểm soát ổn định và cả năm đạt 1,87%.

Về lãi suất, một số TCTD đã giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Lãi cho vay hiện đang phổ biến ở mức 6-9%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm đối với những khách hàng tốt.

So với đầu năm, tỷ giá VND/USD tăng khoảng 1,1-1,2%, một số thời điểm tỷ giá tăng nóng do bị tác động bởi yếu tố tâm lý do bị tác động bởi một số sự kiện như: Brexit, bầu cử tổng thống Mỹ, Fed tăng lãi suất…

“NHNN đã triển khai quyết liệt các giải pháp và có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác điều hành CSTT và quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng, góp phần quan trọng việc đạt được các mục tiêu đề ra từ đầu năm”- báo cáo của NHNN nhấn mạnh.