Tài sản Vingroup đã tăng gấp 4 lần, lên tới 6,5 tỷ USD trong vòng 5 năm

Theo báo cáo kiểm toán 2015 Vingroup vừa công bố, tài sản của tập đoàn này trong năm 2015 đã tăng tới 62%, ở mức tương đương 6,5 tỷ USD. Nếu tính theo tỷ giá hiện hành, thì vào năm 2011 tài sản của Vingroup khoảng 1,6 tỷ USD, chỉ 5 năm sau con số này đã tăng gấp hơn 4 lần.

Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam

Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam

Tại ngày 31/12/2015, tổng tài sản Vingroup đạt 145.495 tỷ đồng tăng 55.425 tỷ đồng (tương đương 62%); vốn chủ sở hữu đạt 37.577 tỷ đồng tăng 10.114 tỷ đồng (tương đương 37%) so với thời điểm 31/12/2014.

Tốc độ tăng quy mô tài sản của Vingroup đang mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây giai đoạn 2011-2015. Nếu tính theo tỷ giá hiện hành, thì vào năm 2011 tài sản của Vingroup khoảng 1,6 tỷ USD, chỉ 5 năm sau con số này đã lên tới 6,5 tỷ USD, gấp hơn 4 lần.Tốc độ tăng trung bình trong 5 năm là 42%.

Năm 2015, Tập đoàn Vingroup đã đạt mức doanh thu thuần là 34.048 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2014. Trong các ngành nghề kinh doanh năm 2015, mức tăng doanh thu ấn tượng nhất là từ ngành bán lẻ tại các gian hàng và siêu thị, tăng 987% so với năm ngoái và đạt mức doanh thu 4.306 tỷ đồng.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản vẫn dẫn đầu đạt 21.179 tỷ đồng; doanh thu cho thuê Bất động sản đầu tư đạt 2.655 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 2.848 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện đạt 771 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động giáo dục đạt 514 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 1.501 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm