T.Ư tán thành tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự

Trung ương đã thảo luận, tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa 12 và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt từ Đại hội 6 đến trước Đại hội 12.

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ là chỗ bạn bè

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ là chỗ bạn bè

Kết quả này đã được ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son trực tiếp truyền đạt tại hội nghị thông báo kết quả hội nghị TƯ lần thứ 12 và kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới Bộ TT&TT, diễn ra chiều nay tại Hà Nội.

Bộ trưởng cũng cho biết, TƯ đã thảo luận, tán thành với đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12 từ nay đến hội nghị TƯ 14.

Ban chấp hành TƯ đã biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu lần đầu các ứng cử viên ủy viên Ban chấp hành TƯ (chính thức và dự khuyết) khóa 12.

Đồng thời, Ban chấp hành TƯ đã thông qua một số chủ trương về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 về Hội đồng bầu cử quốc gia, thời gian bầu cử, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu đại biểu.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã thông tin về những nội dung chủ yếu mà TƯ đã thảo luận, cùng kết luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT đã trình bày những kết quả nổi bật tại đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2015-2020), diễn ra từ ngày 13-15/10.

Theo đó, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ đã thành công tốt đẹp. Ông Trương Minh Tuấn đã được đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ khóa 12 và được bầu là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc.

Theo VNN