SouthernBank: Nợ xấu 2014 chiếm 5,89%

Tính đến cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Phương Nam – SouthernBank (PNB) chiếm 5,89% tổng dư nợ, lãi trước thuế 17,12 tỷ đồng.

SouthernBank: Nợ xấu 2014 chiếm 5,89%

Ngân hàng đặt kế hoạch 2015 với lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng. SouthernBank đang chờ văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về đề án sáp nhập vào Sacombank. 

Tổng tài sản của SouthernBank tính đến cuối năm 2014 đạt 82.068 tỷ đồng, tăng 5.82% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng tăng 5,71%, đạt 76.636 tỷ đồng. Trong đó huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế 76.635 tỷ đồng, tăng 5.72%.

Tổng dư nợ cấp tín dụng của SouthernBank đạt 43.329 tỷ đồng, tăng 0.08% so với đầu năm 2014.

Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng ở mức 2.553 tỷ đồng (tăng 948 tỷ so với đầu năm), chiếm 5,89% tổng dư nợ. Riêng tổng dư nợ xấu đã bán cho VAMC trong năm 619 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế năm 2014 của SouthernBank đạt 17,12 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước, tương đương 4,8% kế hoạch năm. Ngân hàng cho biết nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 là do tình hình kinh tế vẫn còn những khó khăn nhất định, nợ xấu vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Do vậy, Ngân hàng tiếp tục tăng trích lập dự phòng rủi ro (trong năm trích thêm 1934 tỷ đồng, nâng tổng số trích lập dự phòng rủi ro đến cuối 2014 là 846 tỷ đồng). Đồng thời SouthernBank phải xuất toán các khoản lãi ra ngoại bảng đối với các khoản nợ xấu.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ còn lại khoảng 1,2 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ/vốn điều lệ là 0,03%, theo SouthernBank là quá thấp. Vì vậy, Ngân hàng sẽ trình ĐHĐCĐ giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ để hỗ trợ nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Đối với kế hoạch kinh doanh trong năm 2015, SouthernBank sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua tổng tài sản tăng 13,3% lên 93.000 tỷ đồng. Vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế dự kiến cũng tăng 13,8% lên 87.235 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 5% lên 45.496 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với thực hiện năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 5%.

Về tình hình thực hiện công tác sáp nhập Southernbank vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB ), Southernbank và Sacombank đã rà soát, bổ sung một số nội dung để hoàn thành đề án sáp nhập. Đến ngày 06/02/2015, đề án đã được hoàn thiện và hai ngân hàng đã trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xem xét phê duyệt. Đến nay, hai Ngân hàng đang chờ văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, theo danh mục tài liệu trình cổ đông, Southernbank dự kiến niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Theo Vietstock

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm