Đà Nẵng: Gần 25.000 camera “quản” an ninh, trật tự toàn thành phố

Đà Nẵng: Gần 25.000 camera “quản” an ninh, trật tự toàn thành phố

VietTimes -- Cùng với đó, hệ thống thông tin Chính quyền điện tử TP. Đà Nẵng được sử dụng từ năm 2014 đã mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý và góp phần quan trọng tạo ra sự chuyển biến mới trong công tác cải cách hành chính của Thành phố với khoảng 90.000 tài khoản người dùng thường xuyên.