Sẽ công bố chất lượng dịch vụ Internet và truyền hình trả tiền vào tháng 4/2018

VietTimes -- IDG Việt Nam và Hội truyền thông số Việt Nam (VDCA) vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện Dự án nghiên cứu thị trường Internet băng rộng di động, Internet cố định, Truyền hình trả tiền, trong đó bao gồm khảo sát thị trường và đánh giá chính sách, quy định pháp luật ngành. Dự kết, kết quả khảo sát này sẽ được công bố vào tháng 4/2018.

Lễ ký kết hợp tác giữa IDG Việt Nam và Hội truyền thông số Việt Nam về việc thực hiện Dự án nghiên cứu thị trường Internet băng rộng di động, Internet cố định và truyền hình trả tiền vừa diễn ra sáng nay (10/1).

Lễ ký kết hợp tác giữa IDG Việt Nam và Hội truyền thông số Việt Nam về việc thực hiện Dự án nghiên cứu thị trường Internet băng rộng di động, Internet cố định và truyền hình trả tiền vừa diễn ra sáng nay (10/1).

Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác vừa diễn ra sáng nay (10/1) tại trụ sở của Hội truyền thông số Việt Nam, IDG Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam sẽ phối hợp nghiên cứu, khảo sát thị trường dịch vụ Internet băng rộng di động, dịch vụ Internet cố định và dịch vụ Truyền hình trả tiền. Đồng thời, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, đánh giá chính sách và quy định pháp luật đối với 3 thị trường này.

Trong đó, được biết, IDG sẽ triển khai toàn bộ nghiên cứu, khảo sát thị trường dịch vụ Internet băng rộng di động và Internet cố định. Bộ phận Nghiên cứu Khảo sát thuộc IDG (IDG Research) là đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động này.

Cùng với đó, Hội Truyền thông số Việt Nam sẽ nghiên cứu, khảo sát thị trường Truyền hình trả tiền và đánh giá chính sách, quy định pháp luật ngành cho ba nội dung nêu trên. Viện Chính sách và Phát triển Truyền thông, thuộc Hội truyền Thông số là đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động này.

Theo nội dung hợp tác, đến cuối tháng 1/2018, hai bên sẽ thực hiện khảo sát thực tế lần thứ nhất; thực hiện xong việc khảo sát lần hai và phân tích số liệu vào tháng 3/2018. Dự kiến, kết quả khảo sát sẽ được chính thức công bố vào tháng 4/2018. Theo kế hoạch, đây sẽ trở thành báo cáo thường niên trong 5 năm tới về thị trường dịch vụ Internet băng rộng di động, dịch vụ Internet cố định và dịch vụ Truyền hình trả tiền.

Đánh giá cao nội dung hợp tác, ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ: “Hội đang có định hướng hoạt động cụ thể, thiết thực cho cộng đồng trong lĩnh vực này, cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia trong hoạt động truyền thông số. Khái niệm truyền thông rất rộng, tuy nhiên, giai đoạn đầu Hội cố gắng đi tập trung vào những việc cụ thể để các nội dung hợp tác thiết thực cho các thành viên của Hội và cộng đồng”.

Ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc IDG, cho rằng lễ ký kết này là bước khởi đầu để giúp cho định hình việc nghiên cứu của IDG về thị trường Internet băng rộng di động, Internet cố định, Truyền hình trả tiền, trong đó bao gồm khảo sát thị trường và đánh giá chính sách, quy định pháp luật ngành.

Cũng tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc IDG đã có nhiều gợi ý thiết thực về một số đầu việc để mở rộng phạm vi phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới.