Sau 3 năm tái cơ cấu, nợ xấu SCB lùi về 0,5%

Trong năm 2014, lợi nhuận trước thuế của SCB đạt 121,5 tỷ đồng, tăng 103% so với năm 2013. Do tiếp tục ưu tiên cho trích lập dự phòng nên mục tiêu lợi nhuận chỉ được giữ ở mức 120 tỷ đồng.

Sau 3 năm tái cơ cấu, nợ xấu SCB lùi về 0,5%

Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 26/4 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2014; định hướng hoạt động của SCB trong năm 2015; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, cùng các nội dung khác.

 Năm 2014, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước chưa thực sự hồi phục thì điểm tích cực nổi bật của kinh tế Việt Nam là các chỉ số dự báo kinh tế vĩ mô được cải thiện theo hướng ổn định hơn.

 Qua đó, sau gần 3 năm thực hiện tái cơ cấu, đến cuối năm 2014, vốn điều lệ của SCB đã đạt 12.295 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 242.222 tỷ đồng; tổng tiền gửi của khách hàng đạt 198.505 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 134.005 tỷ đồng.

 Tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 0,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 121,5 tỷ đồng, tăng 103% so với năm 2013.

 Năm 2014 cũng là năm mà SCB tiếp tục ưu tiên cho trích lập dự phòng nên mục tiêu lợi nhuận chỉ được giữ ở mức 120 tỷ đồng, kết thúc năm tài chính SCB đã hoàn thành 101% kế hoạch.

 Theo báo cáo của lãnh đạo SCB, trong năm vừa rồi, ngân hàng đã giải quyết cơ bản tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu tồn tại trước hợp nhất, cải thiện cơ cấu tài sản có và chất lượng tài sản đảm bảo của các khoản cấp tín dụng; từng bước nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tăng vốn điều lệ, từ đó, tăng cường khả năng xử lý rủi ro và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh doanh.

 Bên cạnh đó, ổn định nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy quản trị điều hành, thực hiện phân cấp và phân công rõ ràng trong công tác quản trị điều hành, góp phần ổn định hoạt động và cải thiện kết quả kinh doanh cho SCB.

 Trong năm 2015, SCB cho biết sẽ tiếp tục tái cơ cấu hoạt động tài chính, xử lý nợ quá hạn – nợ xấu và nâng cao năng lực tài chính; phát triển hoạt động kinh doanh mới theo hướng đa dạng, hiệu quả và an toàn; kiện toàn bộ máy quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Dân trí