Bphone cần làm gì để thành công?

Bphone cần làm gì để thành công?

Bphone 2018, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ ra mắt trong thời gian tới. Những thông tin rò rỉ, hình dáng sản phẩm đã bắt đầu xuất hiện và định hình. Và vấn đề lại được đưa ra thảo luận là Bphone làm gì để thành công?
Samsung cải tổ quy trình quản lí chất lượng sản phẩm

Samsung cải tổ quy trình quản lí chất lượng sản phẩm

Samsung Electronics cho biết hãng sẽ tái cấu trúc quy trình quản lí chất lượng nhằm để đảm bảo an toàn sản phẩm khi đến tay khách hàng. Dự kiến, Samsung sẽ tập trung hướng văn hóa doanh nghiệp vào việc đặt ưu tiên an toàn sản phẩm lên hàng đầu để nhanh chóng khôi phục lại hình ảnh thương hiệu trong mắt người dùng.