Sacombank: 6 tháng đầu năm lãi trước thuế 1.515 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 210.000 tỷ

6 tháng, Sacombank đạt tăng trưởng tín dụng xấp xỉ 10%, huy động vốn khách hàng tăng trên 10%. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,2% trên tổng dư nợ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015.

Theo báo cáo, đến 30/6, ngân hàng đạt tăng trưởng tín dụng 9,91% với dư nợ cho vay khách hàng 140.707 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 10,4% đạt 179.952 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng nhanh chóng từ chưa đến 200 nghìn tỷ đồng hồi cuối quý 1 lên 210.777 tỷ đồng vào cuối quý 2. So với đầu năm, tổng tài sản tăng 11%.

Trong kinh doanh, thu nhập thuần từ lãi 6 tháng đạt 3.794 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ đạt lãi thuần cao hơn 16% so với cùng kỳ lên 522 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 116 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán và chứng khoán đầu tư bù trừ cho nhau và nhìn chung không có lãi trong 6 tháng qua. Các hoạt động khác mang về cho ngân hàng thêm 32 tỷ đồng lợi nhuận.

Tổng cộng lợi nhuận thuần từ kinh doanh trước dự phòng rủi ro 6 tháng đạt 2.223 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên thực hiện chính sách xử lý mạnh nợ xấu, ngân hàng đã tăng gấp hơn 2 lần dự phòng rủi ro so với 6 tháng đầu năm ngoái lên 1.929 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh tốt hơn song do dự phòng cao nên ngân hàng chỉ đạt lợi nhuận trước thuế 1.525 tỷ đồng trong nửa đầu năm và sau thuế là 1.180 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng đề ra tại Đại hội cổ đông hồi tháng 4 thì ngân hàng đã hoàn thành trên 50% kế hoạch.

Về chất lượng nợ, đến 30/6 ngân hàng có tổng cộng 1.698 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 1,2% trên tổng dư nợ, tăng nhẹ so với tỷ lệ 1,18% hồi đầu năm.

Theo Trí thức trẻ