S-Fone có thể sắp chính thức chìm vào dĩ vãng

S-Fone có thể sắp chính thức chìm vào dĩ vãng

Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã gửi thông báo thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và các tài nguyên viễn thông cho Công ty Cổ phần Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT), đơn vị sở hữu mạng di động S-Fone