Ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng nay (7/4), Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT) đã tổ chức lễ khai trương chính thức Cổng Thông tin điện tử của Bộ với tên miền http://mic.gov.vn. 

Ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã đến dự và bấm nút khai trương Cổng Thông tin điện tử của Bộ

Cổng Thông tin điện tử của Bộ được khai trương nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, dịch vụ ngày càng nhiều của Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của Ngành TTTT, trên cơ sở nâng cấp Trang Thông tin điện tử Bộ tại địa chỉ http://mic.gov.vn.

Phiên bản mới của Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT hoạt động theo giấy phép số 18/GP-TTĐT ngày 15/3/2016 của Bộ TTTT là điểm truy cập duy nhất của Bộ trên Internet, liên kết tích hợp thông tin của toàn ngành TTTT; cung cấp tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ, các dịch vụ và ứng dụng, nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ.

Ngoài ra, đây còn là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực bưu chính, Viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản; cung cấp trao đổi thông tin giữa Bộ TTTT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, các nhân gửi đến, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đề ra, theo lộ trình phát triển chính phủ điện tử.

Cổng bao gồm 20 chuyên mục, tiện ích và tích hợp  các trang thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các dịch vụ công trực tuyến và  gồm 3 phần:

- Phần thông tin được đăng tải theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước…

- Phần dịch vụ công đăng tải đầy đủ toàn bộ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của Chính phủ về lĩnh vực TTTT… đồng thời sẽ tích hợp với Cổng thông tin một cửa quốc gia tiến tới cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực TTTT liên quan đến xuất nhập khẩu

- Phần trao đổi với người dân bao gồm chuyên mục trả lời, hỏi đáp, giao lưu trực tuyến. Đây sẽ là cầu nối để việc tương tác giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp được thuận lợi…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son biểu dương Trung tâm Thông tin đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện dự án và giao trách nhiệm cho Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ giao, để Cổng Thông tin điện tử của Bộ thực sự là phương tiện thông tin hữu ích phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và cung cấp dịch vụ…