Quảng Nam: Thu hút gần 5,57 tỷ USD từ nguồn FDI

VietTimes -- Tính đến tháng 10/2017, Quảng Nam đã thu hút được 147 dự án FDI với tổng vốn đăng ký lên đến 5,57 tỷ USD.

Tính đến tháng 10/2017, Quảng Nam đã thu hút được 147 dự án FDI với tổng vốn đăng ký lên đến 5,57 tỷ USD.

Tính đến tháng 10/2017, Quảng Nam đã thu hút được 147 dự án FDI với tổng vốn đăng ký lên đến 5,57 tỷ USD.

Chiều ngày 1/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Họp báo định kỳ tình hình KT-XH 10 tháng đầu năm 2017 với nhiều chuyển biến tích cực sau khi tổ chức thành công của sự kiện Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017. 
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến tháng 10/2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thành lập mới 1.016 doanh nghiệp, tăng 104 doanh nghiệp so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký hơn 14.872 tỷ đồng; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 283 doanh nghiệp, giải thể 97 doanh nghiệp. Trong tháng 10/2017, UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 17 dự án FDI với tổng vốn gần 91,7 triệu USD; 64 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 14.110 tỷ đồng. Tăng 34 dự án đầu tư trong nước và 4 dự án FDI so với cùng kỳ năm 2016.
Cũng theo báo cáo, tính đến tháng 10/2017, Quảng Nam có 13/15 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch và 2 chỉ tiêu vẫn khó khăn do tình hình chung. Cụ thể, chỉ số công nghiệp tháng 10/2017 có tăng so với tháng trước, nhưng tính chung 10 tháng đầu năm vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 10/2017 tăng 28,6% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng đầu năm 2017 vẫn giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ngành chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhưng giảm đến 8,8%, nhiều nhất là ngành ô tô liên tiếp giảm sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ giảm đã kéo chỉ số công nghiệp toàn tỉnh giảm. Mặc dù chỉ số tiêu thụ ngành ô tô tháng 10/2017 của Quảng Nam tăng 45,7% so với tháng trước; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng gần 43,3%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải tăng 12%,…
Về thương mại, dịch vụ trên toàn tỉnh đạt 34.330 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dịch vụ tăng 27,8%; du lịch lữ hành tăng 21,5%; lưu trú và ăn uống tăng 16,6%; thương nghiệp tăng 11%,… 
Ước tính đến hết tháng 10/2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 14.655 tỷ đồng, bằng 70% dự toán, đạt thấp hơn so với tiến độ đề ra là phải thu bằng 83,3% dự toán. Trong đó, thu nội địa 11.638 tỷ đồng, bằng 76,4% dự toán; thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 67% dự toán, thấp hơn tiến độ đặt ra 16,3%. Nguyên nhân chính vẫn do nguồn thu từ Công ty ô tô Trường Hải chiếm 87% số thu ở khu vực này, nhưng tốc độ thu đạt thấp. Bên cạnh đó, thu xuất khẩu cũng giảm chỉ bằng 56,2% dự toán, thấp hơn 25,3% so với cùng kỳ năm 2016, nguyên nhân chủ yếu cũng do số thu từ Thaco giảm, trong khi tỷ trọng của Thaco chiếm đến 94%.