Quản lý thuê bao làm “nóng” Hội nghị giao ban Bộ TT&TT

VietTimes -- Ngoài các công tác thông tin tuyên truyền, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra nhiệm vụ là hoàn thiện chính sách quản lý và tăng cường bảo vệ bí mật thông tin thuê bao, ngăn chặn lưu thông SIM di động sai quy định, tăng cường đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng,…

Quản lý thuê bao làm “nóng” Hội nghị giao ban Bộ TT&TT

Tại Hội nghị Giao ban công tác QLNN tháng 5/2016 vừa diễn ra chiều nay (6/6), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung xử lý trong tháng 6/2016 này.

Theo đó, trong tháng này, Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp giai đoạn 2016-2021, tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,... Có như vậy mới tạo sự đồng thuận trong xã hội, để người dân đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bộ yêu cầu các báo thông tin đầy đủ về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm và sẽ xử lý nghiêm các hành vi đưa tin không đúng sự thật.

Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025.

Đặc biệt, trong tháng này, Bộ TT&TT tập trung hoàn thiện chính sách quản lý thuê bao di động trả trước, tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc mua bán, lưu thông SIM di động sai quy định.

Bộ trưởng yêu cầu Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực TT&TT, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin điện tử trên mạng; việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; việc quản lý thuê bao di động trả trước, phát tán tin nhắn rác.