Điều gì khiến quan hệ đối tác Toyota và BMW vẫn chưa bền chặt?

Điều gì khiến quan hệ đối tác Toyota và BMW vẫn chưa bền chặt?

VietTimes -- Toyota và BMW tiến tới quan hệ trở thành đối tác của nhau bắt đầu từ năm 2012 nhưng đến giờ họ vẫn chưa thể cùng nhau sản xuất ra một mô hình thương mại. Một trong những lý do khiến cả hai mất rất nhiều thời gian để đạt được sự cộng tác chính là điểm khác nhau trong văn hóa doanh nghiệp của mỗi hãng.