Quân đội Syria và Hezbollah đánh chiếm nhiều làng ở Nam Aleppo

SANA dẫn nguồn tin quân sự ở Aleppo cho biết: Quân đội Syria và Hezbollah triển khai chiến đấu tấn công ở Nam Jabal al-Arba'ain, đánh chiếm 5 ngôi làng Qurayhah, Murayqis, Abu Ruwayl, Saibiyah và Dulamah.

Quân đội Syria và Hezbollah đánh chiếm nhiều làng ở Nam Aleppo

Theo QPAN