Lữ đoàn 120 mở rộng địa bàn vây lấn trên sa mạc tỉnh Homs

Lữ đoàn 120 mở rộng địa bàn vây lấn trên sa mạc tỉnh Homs

VietTimes -- Chiến cuộc giành vùng sa mạc tỉnh Homs đang tiếp tục tăng nhiệt, mục tiêu then chốt hiện này là thành phố cổ Palmyra và Quraytayn. Các đơn vị thiện chiến của quân đội Syria đang tăng cường lực lượng trên vùng chiến trường nóng bỏng nay. Bộ chỉ huy trung tâm Quân đội Syria quyết tâm giải phóng Palmyra và Quraytayn.