Ông Đinh La Thăng, tháp dầu khí và món quà tặng trăm tỷ của PVN

Ông Đinh La Thăng, tháp dầu khí và món quà tặng trăm tỷ của PVN

VietTimes -- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, vậy việc PVN bỏ cả trăm tỷ đồng để xây dựng Rạp Kim Đồng tặng Hà Nội, vô hình trung cũng là việc Nhà nước gián tiếp bỏ tiền? Nếu không, nguồn tiền xây dựng món quà tặng ấy sẽ được PVN thu xếp như thế nào? Một tài liệu mới được công bố đã hé lộ phương thức…