Pv Gas có thể mất 1.200 tỷ đồng lợi nhuận vì... chờ một quyết định

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (mã GAS), lãnh đạo PV GAS cho biết nếu áp dụng cơ chế giá khí mới sẽ ngay lập tức tác động tích cực tới GAS.

Pv Gas có thể mất 1.200 tỷ đồng lợi nhuận vì... chờ một quyết định

 Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý I/2016 của GAS có thể đạt xấp xỉ 1.800 - 1.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu vẫn áp dụng cơ chế như cũ, lợi nhuận trước thuế quý I/2016 có thể mất 1.200 tỷ đồng.

Còn theo ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS, trước đây, Chính phủ ra quy chế giá khí thị trường bằng 46% giá dầu. Nhưng khi giá dầu xuống ngưỡng 30 - 40 USD/thùng thì cơ chế đó lại không phù hợp nữa, PV GAS lại phải mua thêm một số mỏ. Giá khí đầu vào cao nhưng bán ra theo giá thị trường lại thấp. Điều này hoàn toàn không phải lỗi do ban điều hành, lỗi là do cơ chế khi xây dựng nguyên tắc giá khí và giá thị trường.

Sau đó PV GAS phải mất 6 tháng để giải thích, vận động, báo cáo Chính phủ để trình bày các tác động của cơ chế này đối với doanh nghiệp, sau đó Chính phủ có ủng hộ ngành dầu khí bằng việc cho ra đời văn bản 256Văn bản này nêu rõ nếu giá khí bán thấp hơn giá khí mua thì giá khí mua chính là giá bán cho PV GAS. Quyết định này tác động khá tích cực đến PV GAS, giúp doanh nghiệp không bị lỗ do cơ chế giá.

Nếu được áp dụng từ ngày 9/1/2016, PV GAS sẽ ghi nhận lãi 1.200 tỷ đồng trong tổng lợi nhuận quý I. Tuy nhiên, PV GAS cũng đang cố gắng làm việc với các bộ, ngành liên quan để được áp dụng ngay từ ngày 9/1/2016, Nếu áp dụng cơ chế này trong năm 2015 thì PV GAS sẽ tránh được các khoản lỗ do cơ chế giá khí.

Do đó, ông Sơn kết luận: "Lỗ không phải do điều hành, lỗ là do cơ chế. GAS tiếp tục giải trình để áp dụng cơ chế giá này trong thời gian tới để tránh lỗ!".

Cũng tại đại hội, lãnh đạo PV GAS trả lời các câu hỏi của cổ đông, nhấn mạnh rằng năm 2016, với kịch bản giá dầu 60 USD/thùng, PV GAS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 54.751 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.085 tỷ đồng, giảm lần lượt 15% và 20% so với kết quả thực hiện năm trước. Giá dầu 60 USD/thùng là giá dầu do Quốc hội quy định để các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước xây dựng kế hoạch.

Đối với tình hình hiện nay, khi giá dầu chỉ dao động từ 30 USD/thùng, PV GAS đang lên các phương án dự phòng để xây dựng kế hoạch kinh doanh để có phương án đối phó về đầu vào, chi phí đầu tư, tỷ suất lợi nhuận.

Cụ thể, theo ông Sơn, giả sử giá dầu xuống 40 USD/thùng, sản lượng không đổi, cơ chế không đổi thì dự kiến PV GAS đạt doanh thu hơn 47.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 6.000 tỷ đồng. Nếu giá dầu 30 USD/thùng, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sẽ giảm, còn khoảng 44.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 4.700 tỷ đồng. Ngay cả với trường hợp giá dầu còn 20 USD/thùng, PV GAS cũng có phương án xử lý...

Ông Sơn nhấn mạnh dù kịch bản nào thì PV GAS cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để kết quả kinh doanh tốt nhất.

Theo Trí thức trẻ