Phí đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông: Cao nhất 200.000 đồng/lượt

Mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015 dao động từ 30.000 đến 180.000 đồng/vé lượt. 

Kể từ ngày 01/01/2016 trở đi, mức thu phí tăng lên mức từ 35.000 đồng đến 200.000 đồng/vé lượt.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 84/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500, đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015 dao động từ 30.000 đến 180.000 đồng/vé lượt. Mức thu cụ thể như sau:

Phí đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông: Cao nhất 200.000 đồng/lượt ảnh 1

Mức thu kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/01/2016 trở đi, mức thu phí tăng lên mức từ 35.000 đồng đến 200.000 đồng/vé lượt. Mức thu cụ thể như sau:

Phí đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông: Cao nhất 200.000 đồng/lượt ảnh 2

Mức thu kể từ ngày 01/01/2016 trở đi.

Theo Bộ Tài chính, phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC.

Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khoản tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của Hợp đồng BOT Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1793+600 - Km1824, tỉnh Đắk Nông.

Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện: Dự án được Bộ Giao thông vận tải cho phép và đã thực hiện nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/07/2015.

Theo Trí thức trẻ

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm