Số hóa tiệm tạp hóa

Số hóa tiệm tạp hóa

Dù có đóng góp lớn vào ngành thương mại bán lẻ nhưng những cửa hàng tạp hóa này đang chịu sức ép nặng nề từ cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Các siêu thị, chuỗi bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử đang ở chiếu trên nhờ tiềm lực mạnh mẽ của mình