'Apple Trung Quốc' lên kế hoạch phá bĩnh sự kiện iPhone 8?

'Apple Trung Quốc' lên kế hoạch phá bĩnh sự kiện iPhone 8?

Ngày 12/9, Apple sẽ chính thức ra mắt iPhone 8 - một thiết bị cao cấp với màn hình gần như vô cực.Tuy nhiên, một ngày trước đó, vào ngày 11/ 9, một thiết bị cao cấp với màn hình cũng gần như vô cực sẽ ra mắt - từ Xiaomi, một công ty khởi nghiệp công nghệ cao, đôi khi được gọi là "Apple của Trung Quốc."