Bê bối quan hệ thân quen có thể phá hỏng tiền đồ chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye?

Bê bối quan hệ thân quen có thể phá hỏng tiền đồ chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye?

VietTimes -- Người bạn thân của bà Park Geun-hye là bà Choi Soon-sil, năm nay 64 tuổi, là người phụ nữ không có chức vụ gì, nhưng lại có thể có được các văn kiện cơ mật nhất liên quan đến an ninh quốc gia, biết trước bản thảo các bài phát biểu quan trọng của Tổng thống.