Sức mạnh “sát tinh” Pantsir-S/S1 canh trời Việt Nam

Sức mạnh “sát tinh” Pantsir-S/S1 canh trời Việt Nam

Hệ thống phòng không tầm gần Pantsir dùng để bảo vệ các mục tiêu tĩnh, trong đó có các hệ thống phòng không tầm xa, chống các phương tiện tiến công đường không. Khi tổ chức một lực lượng phòng không, Pantsir cho phép xây dựng hệ thống phòng không nhiều tầng, có chiều sâu vững chắc.