Nhiều tổ chức, doanh nghiệp quốc tế muốn gia nhập Hội Truyền thông số Việt Nam

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp quốc tế muốn gia nhập Hội Truyền thông số Việt Nam

VietTimes – Một số tổ chức, doanh nghiệp quốc tế đã gia nhập hoặc bày tỏ mong muốn gia nhập, trở thành thành viên của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và cũng có nhiều tổ chức quốc tế muốn mời Hội tham gia tổ chức của họ. Facebook và Google cũng đang liên hệ với Hội, nhờ Hội làm cầu nối với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại Việt Nam và với các hội viên trong Hội.
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam
Hội nghị sơ kết công tác của VDCA

Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam

VietTimes – Sáng 7/7, Hội Truyền thông Số Việt Nam (VDCA) đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhân dịp này, VDCA đã kết nạp thêm 7 hội viên tập thể, 1 hội viên cá nhân và bổ nhiệm 1 Phó Chủ tịch phụ trách khu vực phía Nam.