Ông Phan Văn Khải- một nhân cách lớn đã ra đi

Ông Phan Văn Khải- một nhân cách lớn đã ra đi

VietTimes -- “Lịch sử kinh tế Việt Nam phải ghi công ông như một Thủ tướng có nhiều ý tưởng, công lao cải cách, hội nhập. Người kế thừa, xây dựng nên nền móng kinh tế vững chắc để Việt Nam có thể hội nhập, phát triển với kinh tế khu vực và quốc tế sau này. Ông là một nhân cách lớn”- Đó là đánh giá của TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng CIEM về cựu Thủ tướng Phan Văn Khải, người được coi là Thủ tướng kỹ trị.