“Nội soi” BOT giao thông: Kiến nghị giảm thu 22.237,6 tỷ đồng của 22 dự án

VietTimes – Đây chỉ là con số kiến nghị do Kiểm toán Nhà nước đưa ra sau khi kiểm toán 22 dự án BOT giao thông tính đến tháng 9/2017. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí 62 năm 8 tháng - tương ứng mức giảm doanh thu 22.237,6 tỷ đồng - tại các dự án này.

Kiến nghị giảm thu 22.237,6 tỷ đồng từ 22 dự án BOT giao thông. Nguồn: Báo Đầu tư

Kiến nghị giảm thu 22.237,6 tỷ đồng từ 22 dự án BOT giao thông. Nguồn: Báo Đầu tư

Đây là thông tin công bố tại Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước phát hiện có 6/52 trạm thu phí BOT đã thu phí khi dự án chưa hoàn thành để. Tổng thời gian thu phí vi phạm quy định tại các trạm này là 14 năm 6 tháng.

Đồng thời, kết quả kiểm toán cũng cho thấy hiện có 31/87 trạm thu phí BOT  không được bố trí đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định là 70 km.

Cũng liên quan tới nội dung thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cho biết trong năm 2017 cơ quan này sẽ thực hiện 252 cuộc kiểm toán.

Về kết quả, đến hết tháng 9/2017, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai 185/252 cuộc kiểm toán. Trong đó, đã kết thúc 164 cuộc, hiện đang xét duyệt 144 dự thảo báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, tổng số báo cáo kiểm toán đã phát hành đến thời điểm hết tháng 9/2017 là 90 báo cáo.

Qua tổng hợp sơ bộ kết quả của 108 dự thảo báo cáo, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tổng số tiền cơ quan kiểm toán là 22.954 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu về ngân sách là 11.017 tỷ đồng, giảm chi 6.783 tỷ đồng và xử lý khác là 5.154 tỷ đồng.

Qua kiểm toán sử dụng ngân sách địa phương của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện 1.216 tỷ đồng sử dụng sai, nợ quá hạn chưa hoàn trả ngân sách trung ương 1.133 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị xử lý tài chính 4.302 tỷ đồng từ các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất dự án khu đô thị tại một số địa phương như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Lào Cai…

Đáng lưu ý, qua kiểm toán việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016 tại một số Bộ, ngành và địa phương, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện 2.173 trường hợp chỉ tiêu biên chế cao hơn chỉ tiêu của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, có 3.045 người tuyển dụng biên chế viên chức vượt so với số được giao, có 6.939 biên chế và 15.070 lao động được đơn vị Nhà nước sử dụng vượt chỉ tiêu, trong đó có 8.280 lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, không đúng quy định.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm