Nợ thuế cả nước đã lên tới 74.000 tỉ đồng

Theo Bộ Tài chính, tổng số tiền nợ thuế trên cả nước đến nay đã lên tới 74.000 tỉ đồng, gấp đôi chỉ tiêu cho phép.

gười dân và doanh nghiệp làm thủ tục ở cơ quan thuế

gười dân và doanh nghiệp làm thủ tục ở cơ quan thuế

Dự kiến thời gian tới, một trong những biện pháp đốc thúc thu hồi nợ là cơ quan thuế tiếp tục công khai thông tin về doanh nghiệp (DN) nợ thuế.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, dự kiến vào ngày 15 hằng tháng, cơ quan thuế sẽ phải công bố ba danh sách: danh sách các DN nợ thuế đến ngày thứ 61, các DN nợ thuế đến ngày thứ 91, các DN có nợ thuế đến ngày thứ 121.

Đối với các trường hợp nợ thuế quá 121 ngày, cục trưởng cục thuế yêu cầu DN không được sử dụng hóa đơn. Tính đến nay, cục thuế các tỉnh đã ban hành hơn 400 quyết định cưỡng chế về phong tỏa tài khoản và dừng sử dụng hóa đơn của DN.

Còn về đợt công khai danh sách 600 DN nợ thuế vừa qua, Bộ Tài chính cho biết có tám đơn vị bị công bố sai, trong đó có hai trường hợp sai là do lỗi của DN. Nguyên nhân sai là do tờ khai xác định nghĩa vụ nộp và chứng từ nộp chưa được đối soát kịp thời.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ có chế tài nghiêm đối với những cán bộ thừa hành để xảy ra sai sót này.

Theo Tuổi trẻ