Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09

Cơ quan lưu trữ Quốc gia Mỹ thể theo yêu cầu của công chúng công bố các bức ảnh Tổng thống Mỹ George W. Bush và các quan chức chính phủ sau khi có thông tin vụ khủng bố 11.09.2001 tại New York.

Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09

Trong các bức ảnh, ngoài ông Bush có Phó Tổng thống Dick Cheney, Ngoại trưởng Colin Powell, Cố vấn An ninh quốc gia Condoleezza Rice và những người khác. Việc công bố được thực hiện theo Đạo luật "Tự do thông tin".

Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 1
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 2
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 3
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 4
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 5
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 6
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 7
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 8
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 9
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 10
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 11
Nhà trắng sau tin dữ “khủng bố” ngày 11.09 ảnh 12

Theo: QPAN