Định giá FLC 9 tỷ USD, UniCap là công ty nào?

Định giá FLC 9 tỷ USD, UniCap là công ty nào?

VietTimes – Sẽ là một hình dung thú vị nếu công ty UniCap được đề cập dưới đây chính là đơn vị đã định giá tổng giá trị tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ở mức 9 tỷ USD.