Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng: "Viettel có nhiều sản phẩm tính năng tương đương với thiết bị của NATO"

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng: "Viettel có nhiều sản phẩm tính năng tương đương với thiết bị của NATO"

VietTimes -- Chỉ riêng hai ngành Công nghiệp Điện tử viễn thông và Công nghiệp Vũ khí công nghệ cao đã có doanh thu 12.000 tỷ đồng, tương đương với lĩnh vực đầu tư quốc tế của Tập đoàn. Nhiều sản phẩm trong lĩnh vực này đã được trang bị trong Quân đội và được đánh giá có tính năng tương đương với thiết bị của NATO, phù hợp với khả năng tác chiến của Quân đội.