Online Friday 2018: Lần đầu tiên có sản phẩm giá 0 đồng!

Online Friday 2018: Lần đầu tiên có sản phẩm giá 0 đồng!

VietTimes -- Sự kiện Online Friday 2018 sẽ có nhiều sản phẩm giá 0 đồng hoặc giảm giá sốc 80 - 90%. Có thể khách mua hàng vẫn trả tiền bình thường nhưng sẽ được gửi tặng phiếu giảm giá bằng với số tiền đó để khách hàng tiếp tục mua sắm, hoặc DN sẽ khuyến mại bằng chính sách tiêu dùng trong thời gian dài sau này cho khách hàng, tùy theo chiến lược riêng.