Hải Phòng được hưởng cơ chế đặc thù gì?

Hải Phòng được hưởng cơ chế đặc thù gì?

VietTimes -- Các cơ chế đặc thù sẽ giúp Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước... là đầu tàu kéo theo sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng, khu vực và cả nước nói chung.