Những người có ý định trộm cắp trong khi mua sắm sẽ phải chùn tay nếu các cửa hàng được cài đặt phần mềm này

Những người có ý định trộm cắp trong khi mua sắm sẽ phải chùn tay nếu các cửa hàng được cài đặt phần mềm này

VietTimes -- Một công ty khởi nghiệp của Nhật Bản tuyên bố đã phát triển thành công một phần mềm trí tuệ nhân tạo phân tích video quay bởi các camera giám sát, nhằm phát hiện hành vi đáng ngờ của người mua hàng và ngăn chặn trước khi nó thực sự xảy ra.