Video: Xe né trạm thu phí BOT

Video: Xe né trạm thu phí BOT

Từ khi Trạm thu phí BOT Nam Bình Định đặt tại Km 1212+550 trên QL1 qua thị xã An Nhơn bắt đầu hoạt động, tình trạng xe né trạm thu phí này xảy ra