Năm 2016: Cả nước tinh giản gần 12.000 biên chế

VietTimes -- Trong năm 2016, các bộ ngành, địa phương trên cả nước đã thực hiện việc tinh giản biên chế 11.915 người, trong đó có gần 10.400 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet

Tuy nhiên, tại hội nghị trực tuyến ngành nội vụ cả nước diễn ra chiều 26/12 Bộ Nội vụ đánh giá, việc thực hiện tinh giản biên chế chưa theo đúng mục tiêu, trình tự quy định; việc giải quyết tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu và căn cứ vào đánh giá phân loại công chức, viên chức.

Cũng theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 15/12/2016, nhiều bộ ngành, địa phương đề nghị tinh giản biên chế trong cả 3 năm 2015, 2016, 2017 là 21.247 người. Trong số này, các cơ quan đảng, đoàn thể có 880 người, các cơ quan hành chính 2.643 người, các đơn vị sự nghiệp công lập là 13.694 người, cán bộ công chức cấp xã 3.913 người và doanh nghiệp nhà nước 117 người.

Một số bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt việc tinh giản biên chế là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An, Cà Mau, Hà Giang, Hải Phòng…

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính, các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2017. Theo đó, tổng biên chế công chức nhà nước năm 2017 gần 270.000 người, giảm khoảng 4.000 người so với năm trước đó.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm