Năm 2014 Vingroup lãi 3.790 tỷ đồng

Việc bàn giao căn hộ tại hai dự án Times City và Royal City đem lại 72% doanh thu cho tập đoàn

Năm 2014 Vingroup lãi 3.790 tỷ đồng

Năm 2014 Vingroup lãi 3.790 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC), năm 2014, tập đoàn đạt 27.738 tỷ đồng doanh thu, tăng 51% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế 3.790 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính (không bao gồm hoạt động chuyển nhượng cổ phần) đạt 3.636 tỷ đồng, tăng 26%.

Tính riêng quý IV/2014, tổng doanh thu của Vingroup đạt 6.213 tỷ đồng. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản phát sinh chủ yếu từ việc bàn giao các căn hộ tại hai dự án Times City và Royal City, ghi nhận 4.454 tỷ đồng (chiếm 72%). Doanh thu cho thuê trung tâm thương mại, văn phòng đạt 532 tỷ đồng (chiếm 9%).

Doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí, các dịch vụ liên quan khác đạt 470 tỷ đồng (chiếm 8%), doanh thu bệnh viện và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chiếm 2% và các hoạt động còn lại chiếm 9% tổng doanh thu quý IV.

Tại ngày 31/12/2014, tổng tài sản Vingroup đạt 90.483 tỷ đồng, tăng 14.710 tỷ đồng so với cuối năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt 20.417 tỷ đồng, tăng 5.945 tỷ đồng.

Sang năm 2015, Vingroup đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao từ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và bán lẻ, đẩy mạnh hoạt động từ các lĩnh vực y tế, giáo dục...

                                                           Theo Vnexpress