MSB báo lãi 1.287 tỷ đồng, nhân viên thu nhập bình quân 23 triệu đồng/tháng

VietTimes -- Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố, kết thúc năm 2019, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ghi nhận sự tăng trưởng khá tích cực. Tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 2.200 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.287 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2018.

MSB báo lãi 1.287 tỷ đồng, nhân viên thu nhập bình quân 23 triệu đồng/tháng.

MSB báo lãi 1.287 tỷ đồng, nhân viên thu nhập bình quân 23 triệu đồng/tháng.

Tổng tài sản cuối năm tăng 14% so với đầu năm đạt gần 157 nghìn tỷ, trong đó dư nợ tín dụng tăng hơn 23% đạt gần 68 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng và phát hành các giấy tờ có giá đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 25% so với đầu năm.

“Riêng các phân phúc khách hàng trọng tâm trong chiến lược phát triển của Ngân hàng, trong năm vừa qua đã đạt được những chỉ số tăng trưởng vượt trội”, đại diện MSB chia sẻ. Cụ thể, trong phân khúc khách hàng cá nhân tăng trưởng cho vay đạt 47%, doanh thu từ phí tăng 61% so với năm 2018

 Với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, tăng trưởng cho vay đạt 58%,  doanh thu từ phí cũng tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc năm 2019, MSB đã có 2,1 triệu khách hàng cá nhân và gần 50 nghìn khách hàng doanh nghiệp tin dùng.

Hoạt động tín dụng đã đem về hơn 3.000 tỷ đồng thu nhập lãi thuần cho MSB trong năm 2019. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng tích cực đẩy mạnh việc triển khai các sản phẩm dịch vụ, nhờ đó doanh thu từ phí đạt 522 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2018. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập đạt ở mức cao 35%.

Ngân hàng đã kiểm soát tốt được chi phí hoạt động, với mức giảm 14% so với năm 2018, nhờ đó chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) giảm 9% xuống còn 53%. Song song với đó thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên ngân hàng cũng được cải đạt gần 23 triệu đồng/tháng, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Các chỉ số an toàn của MSB cũng được kiểm soát tốt trong năm 2019 thể hiện qua các chỉ tiêu: Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi đạt 77.5%, tỷ lệ nợ xấu 1,71% và hệ số CAR 10,25%. Đặc biệt, hoạt động xử lý nợ xấu được MSB xúc tiến mạnh mẽ, với số dư trái phiếu VAMC giảm gần 54% và dự kiến ngân hàng sẽ tất toán hết danh mục trái phiếu này trong năm 2020.

Năm 2019, MSB là một trong 9 ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam chính thức áp dụng Basel II. Đây là bước đệm để MSB hoàn thành mục tiêu dài hạn năm 2023 đạt  tăng trưởng doanh thu thuần 30%/năm, ROE 20%, CIR 45% và tỷ lệ sử dụng sản phẩm tối tiểu 3 sản phẩm/khách hàng./.